Styrofoam Animals

16 Products
  • View
-10%
Styrofoam-rabbit, sedentary, 14x8 cm
Styrofoam-rabbit, sedentary, 14x8 cm
2,83 € 3,15 €
-10%
Styrofoam-hen, 14 cm
Styrofoam-hen, 14 cm
3,05 € 3,39 €
-10%
Styrofoam-rabbit, 23 cm
Styrofoam-rabbit, 23 cm
3,45 € 3,83 €
2,34 €
3,15 €
4,44 €
3,15 €
3,63 €
2,50 €
3,15 €
3,95 €
-20%
Styrofoam-bear, sedentary , 16 cm
Styrofoam-bear, sedentary , 16 cm
2,90 € 3,63 €
3,95 €
-35%
Styrofoam-penquin, 19 cm
Styrofoam-penquin, 19 cm
2,04 € 3,15 €
-35%
Styrofoam goose for shelves, 21 cm
2,36 € 3,63 €