Styrofoam bases

55 Products
  • View
New
Styrofoam heart, 15 cm, full
Styrofoam heart, 15 cm, full
3,00 €
New
Styrofoam-snowman, 17 cm
Styrofoam-snowman, 17 cm
3,30 €
2,50 €
4,50 €
4,00 €
0,60 €
0,90 €
1,20 €
1,70 €
New
Styrofoam-bear, sedentary , 16 cm
Styrofoam-bear, sedentary , 16 cm
4,40 €
3,20 €
2,95 €
3,60 €
3,30 €
5,50 €
4,90 €
2,80 €
3,99 €
2,95 €
2,20 €
2,40 €
3,60 €
8,50 €
12,99 €
12,50 €
31,99 €