Styrofoam Eggs

6 Products
  • View
0,65 €
-10%
Styrofoam-egg, height 10 cm
Styrofoam-egg, height 10 cm
0,94 € 1,04 €
-10%
Styrofoam-egg, height 12 cm
Styrofoam-egg, height 12 cm
1,37 € 1,52 €
-10%
Styrofoam-egg, 2 parts, height 15 cm
Styrofoam-egg, 2 parts, height 15 cm
2,17 € 2,41 €
-10%
Styrofoam-egg, 2 parts, height 20 cm
Styrofoam-egg, 2 parts, height 20 cm
3,99 € 4,44 €