CollAll, STRASS glue 25ml
CollAll, STRASS glue 25ml
CollAll, STRASS glue 25ml
CollAll, STRASS glue 25ml

CollAll, STRASS glue 25ml

2,99 €
incl. 24 % VAT

Type of glue: Strong transparent drying bonding glue.

Properties: Stong and quick drying glue. Easy to use because of fine dosing tip.

Uses: Use for rhinestones on textiles, paper, cardboard, wood, several plastics and metals. Ideal for making jewelry.

Merkinnät:
Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta purkkisäilytyksen aikana.
FI: EUH 208: Sisältää 1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-onin. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Märkning:
Denna produkt innehåller ett biocidpreparat som skyddar produkten under burkförvaring.
SE: EUH208: Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. 

Model number: COLSL025
Product identifier: 8711557401654