Follow us


Sign in

Enter your e-mail and password:

New customer? Create account

Forgot your password? Recover password

Glue for handicraft, 125g

3,99 €
incl. 24 % VAT

Glue for handicraft. Solvent free, safe, dries quickly, dries transparently, multifunctional.
Ideal for e.g. paper, wood, fabrics, cardboard, leather, cellular material.

 • Product safety

  Merkinnät:
  Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta purkkisäilytyksen aikana.
  FI: EUH 208: Sisältää 1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-onin. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

  Märkning:
  Denna produkt innehåller ett biocidpreparat som skyddar produkten under burkförvaring.
  SE: EUH208: Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Share using your favourite service