Follow us


Sign in

Enter your e-mail and password:

New customer? Create account

Forgot your password? Recover password

Glue for handicraft, 500g

8,99 €
incl. 24 % VAT

The ideal glue for many creative ideas.

 • inexpensive
 • save
 • dries quickly
 • solvent-free
 • multifunctional
 • dries transparently
 • water-based
 • ideal for e.g. paper, wood, fabrics, cardboard, leather, cork, rubber foam
 • Product safety

  Merkinnät:
  Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta purkkisäilytyksen aikana.
  FI: EUH 208: Sisältää 1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-onin. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

  Märkning:
  Denna produkt innehåller ett biocidpreparat som skyddar produkten under burkförvaring.
  SE: EUH208: Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. 

Share using your favourite service