Silicone Glue 3D-Kit, 80ml, set
Ouf ot stock

Silicone Glue 3D-Kit, 80ml, set

7,90 €
incl. 24 % VAT
Ouf ot stock

Silicone glue, 80 ml, set: contains Silicone glue 80 ml, glue syringe, dispensing cap and clamp.

  • Gel-like adhesive with good initial adhesion, the pieces do not run off the substrate
  • Freeze-resistant, dries clear and can be used for bonding glass, metal, plastic, stone, styrofoam, wood, etc.
  • Excellent adhesive for lanterns, balls, three-dimensional animal figures, etc.
  • Avoid getting glue on the surface of mosaic pieces, as cleaning up glue residues can be laborious
  • Acetic smell (acetic acid), odourless when dry 
  • Avoid skin contact. Ensure adequate ventilation
  • Not for use by children under 6 years of age
  • Apply on a clean and dry surface

Contains 4,5-diclore-2-octyl-2H-isothiazol-3-one. May produce an allerhic reaction.


VAROITUS / VARNING

EUH208 - Sisältää 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni. 
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Varoitus. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkärin hoitoon. 
Säilytä lasten ulottumattomissa.

EUH208 - Innehåller 4,5-diklor-2-n-oktyl-2H-isotiazolin-3-on.  
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Varning. Irritera huden. Allvarligt irriterande för ögonen.
Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkärin hoitoon.
Förvara utom räckhåll för barn.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Model number: COL3D0080DP
Product identifier: 8711557409322