Silikoniliima 3D-Kit, 80 ml
Silikoniliima 3D-Kit, 80 ml
Silikoniliima 3D-Kit, 80 ml
Silikoniliima 3D-Kit, 80 ml

Silikoniliima 3D-Kit, 80 ml

6,90 €
sis. 24 % ALV

Täydellinen valinta monipuolisiin mosaiikkitöihin. Silikoniliima 3D-Kit, 80 ml, tarjoaa erinomaisen alkutartunnan, joten palat eivät valu alustastaan. Se on ihanteellinen lasin, metallin, muovin, kiven, styroksin ja puun liimaamiseen. Liima on pakkasenkestävä, kuivuu kirkkaaksi ja on hajuton kuivuttuaan. Soveltuu erityisen hyvin kolmiulotteisiin projekteihin, kuten lyhtyihin ja koristeellisiin eläinhahmoihin.

  • Geelimäinen, hyvän alkutartunnan omaava liima, palat eivät valu alustastaan
  • Pakkasenkestävä, kuivuu kirkkaaksi ja voidaan käyttää mm. lasin, metallin, muovin, kiven, styroksin ja puun liimaamiseen
  • Erinomainen liima esim. lyhtyihin, palloihin, kolmiulotteisiin eläinhahmoihin jne.
  • Vältä liiman joutumista mosaiikkipalojen pintaan, koska liimajäämien puhdistaminen voi olla työlästä
  • Liimattavien materiaalien on oltava kuivia ja pölyttömiä
  • Etikkainen haju (etikkahappo), kuivuttuaan hajuton 
  • Vältä ihokosketusta. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta
  • Ei alle 6 vuotiaiden käyttöön
  • Säilytä viileässä ja kuivassa

Allergeenit: Sisältää 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion

Klikkaa kuvaa 3 ja 4, nähdäksesi esittelyvideot

VAROITUS / VARNING

EUH208 - Sisältää 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni. 
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Varoitus. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkärin hoitoon. 
Säilytä lasten ulottumattomissa.

EUH208 - Innehåller 4,5-diklor-2-n-oktyl-2H-isotiazolin-3-on.  
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Varning. Irritera huden. Allvarligt irriterande för ögonen.
Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkärin hoitoon.
Förvara utom räckhåll för barn.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Mallinumero: COL3D0080
Tuotenumero: 8711557409315