Mosaiikkiliima, 80 ml, Rayher
Mosaiikkiliima, 80 ml, Rayher
Mosaiikkiliima, 80 ml, Rayher
Mosaiikkiliima, 80 ml, Rayher

Mosaiikkiliima, 80 ml, Rayher

8,90 €
sis. 24 % ALV
Geelimäinen, hyvän alkutartunnan omaava liima, palat eivät valu alustastaan. Kirkas ja pakkasenkestävä
  • Silikoniliima 80 ml
  • Geelimäinen, hyvän alkutartunnan omaava liima, palat eivät valu alustastaan
  • Pakkasenkestävä, kuivuu kirkkaaksi ja voidaan käyttää mm. lasin, metallin, muovin, kiven, styroksin ja puun liimaamiseen
  • Erinomainen liima esim. lyhtyihin, palloihin, kolmiulotteisiin eläinhahmoihin jne.
  • Sisä- ja ulkokäyttöön
  • Etikkainen haju (etikkahappo), kuivuttuaan hajuton 
  • Vältä ihokosketusta ja huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta
  • Ei alle 6-vuotiaiden käyttöön
  • Vältä liiman joutumista mosaiikkipalojen pintaan, koska liimajäämien puhdistaminen voi olla työlästä

Klikkaa kuvaa 3 ja 4, nähdäksesi esittelyvideot.

 VAROITUS / VARNING

EUH208 - Sisältää 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni. 
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Säilytä lasten ulottumattomissa.

EUH208 - Innehåller 4,5-diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on och 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on. 
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Förvara utom räckhåll för barn.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Mallinumero: 3338500
Tuotenumero: 4006166630323