Frigolitkulor

11 Produkter

Frigolitkulor kan användas som hemdekoration och passar också bra för nålfiltning.

  • Utseende
0,40 €
0,45 €
0,50 €
0,70 €
0,99 €
1,55 €
2,49 €
4,55 €
8,50 €
24,50 €
29,90 €