CollAll, STRASS lim 25ml
CollAll, STRASS lim 25ml
CollAll, STRASS lim 25ml
CollAll, STRASS lim 25ml

CollAll, STRASS lim 25ml

3,49 €
inkl. 24 % moms

Typ av lim: Starkt transparent torkande lim.

Egenskaper: Starkt och snabbtorkande lim. Lätt att använda tack vare fin doseringsspets.

Använder: Används för strass på textilier, papper, kartong, trä, flera plaster och metaller. Perfekt för att göra smycken.

Merkinnät:
Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta purkkisäilytyksen aikana.
FI: EUH 208: Sisältää 1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-onin. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Märkning:
Denna produkt innehåller ett biocidpreparat som skyddar produkten under burkförvaring.
SE: EUH208: Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. 

Modellnummer: COLSL025
Produktidentifierare: 8711557401654