Lim för folier, 51 g
Lim för folier, 51 g
Lim för folier, 51 g
Lim för folier, 51 g
Lim för folier, 51 g

Lim för folier, 51 g

5,50 €
inkl. 24 % moms

Lim för folier, 51 g, transparent. Applicera limmet på folierna direkt från flaskan och låt det torka. Det blir genomskinligt när det torkat. Idealiskt för papper, trä, glas, plast, vax, cement, papier-mâché, etc.

Merkinnät:
FI: EUH 208: Sisältää 1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Märkning:
SE: EUH208: Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Modellnummer: 3338400
Produktidentifierare: 4006166112232