Hobbylim, 500g

Hobbylim, 500g

9,90 €
incl. 24 % VAT

Hobbylim. Lösningsmedelsfritt, säkert, torkar snabbt och blir transparent som torrt. Multifunktionellt.
Perfekt för t.ex. papper, trä, tyger, kartong och läder.

Merkinnät:
Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta purkkisäilytyksen aikana.
FI: EUH 208: Sisältää 1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-onin. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Märkning:
Denna produkt innehåller ett biocidpreparat som skyddar produkten under burkförvaring.
SE: EUH208: Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. 

Model number: 3340900
Product identifier: 4006166175480