Kiilto Pro Tile grout 33 Cocoa 1kg

Kiilto Pro Tile grout 33 Cocoa 1kg

10,95 €
inkl. 24 % moms.

Kiilto Kakelfog är en fogmassa i emissionsklass M1 för fogning av keramiska plattor samt andra keramiska material.

 FÖRPACKNINGEN.

  • Lång öppentid
  • Stort utbud av färger
  • För fogning av kakel och klinker
  • Åtgång ca 1 kg/m² beroende på fog- och plattstorlek
  • Fogbredd 1–6 mm
  • CG2-klassifierad 

Cementbaserad kakelfog för keramiska kakel- och klinkerplattor. Bildar en vatten - och smutsavvisande yta. BRUKSANVISNING: Pulver 1 kg - vatten 0,3 l. BRUKSANVISNING INUTI.

UFI:EUP9-Y01T-W004-P00E

SE: Innehåller cement portland, krom (VI) < 0,0002%. Irriterar huden. Orsakar allvartiga ögonskador. kan orsaka irritation i luftvägarna. Undvik att inandas damm. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

EN: Contains cement portland, chrome (VI) < 0,0002%. Causes skin irritation. Causes serious eye damage. May cause respiratory irritation. Avoid breathing dust. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Keep out of reach of children. Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

FI: Sisältää sementti portland, kromi (VI) < 0,0002%. Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Vältä pölyn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

Modellnummer: 33 Cocoa
Produktnummer: 6411513509012