Följ oss


Logga in

Ange din e-postadress och ditt lösenord:

Ny kund? Skapa konto

Glömt lösenordet? Återställ lösenord

Lim för mosaik, 80ml, Rayher

7,95 €
inkl. 24 % moms

 • Silikonlim 80 ml. Gelliknande, bra klibb i början, stycken börjar ej rinna från basen
 • Frostbeständig, torkar transparent och kan användas till att limma glas, metall, plast, sten, frigolit och träd
 • Vinäger doft (ättikasyra), luktfri när torkad
 • Undvik kontakt med hud
 • Ej använding för under 6 åriga barn
 • Undvik att limet hamnar på mosaikstyckens yta, för att det kan vara svårt att räna up stycken
 • Inkluderar: 4,5 dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on, kan orsaka en allergisk reaktion
 • Produktsäkerhet

   VAROITUS / VARNING

  EUH208 - Sisältää 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni. 
  Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
  Säilytä lasten ulottumattomissa.

  EUH208 - Innehåller 4,5-diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on och 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on. 
  Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Förvara utom räckhåll för barn.

  Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

  Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Dela med din favorittjänst