Grunderna i mosaikarbete - på finska

Grunderna i mosaikarbete - på finska


Grunderna i mosaikarbete-videon tar dig till mosaikens hemligheter. Vi går igenom olika mosaikmaterial, mosaikunderlag, hjälpmedel, mosaikverktyg.